Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Изявление на ЦК на ККЕ за резултатите от изборите на 18-ти и 25-ти май, 2014

 

1. ККЕ приветствува хилядите партийни членове и симпатизанти на Партията и на KNE (Комунистическа Младеж на Гърция), безпартийните ни другари сътрудници в тази изборна битка, избирателите които се бориха с нас и помогнаха за укрепването на ККЕ. Изборната битка се даде единно в цялата страна – с бюлетината на ККЕ на изборите за Европейския Парламент на 25 май и с бюлетината на "Народното Сплотение" за общинските и регионалните избори на първия тур на 18 май и на втория тур на 25 май.

На изборите за Европейски Парламент ККЕ получи 6,1% от гласовете, подобрявайки  резултата си както в процентно отношение - 1,6% в повече, така и по брой на гласовете - 70.000 в повече в сравнение с изборите през юни 2012г., печелейки 347.487 гласа. На предишните парламентарни избори през юни 2012г., резултатите бяха 4,5% и 277.227 гласа. Бяха избрани два евродепутата.

Партията спечели изборите в общините Патра, Хайдари, Петруполи и Икария, избирайки там свои кметове. Подобрила е също резултатите си във всички 13 региона, печелейки 8,8% и 498 573 гласа. Последно е подобрила резултата си и в 214 общини. В 50 от тях има над 10 % от гласовете.

Резултати за ККЕ на изборите за Европейския Парламент и на регионалните и общинските избори изразяват тенденцията за сплотяване около партията на нови гласоподаватели и приемането от тях на нашите предложения и позиции. До известна степен, също така изразяват одобрението на основната позиция на ККЕ срещу Евросъюза, монополите и правителствата които еднопосочно са ориентирани към ЕС. Считчме, че е неотложна нуждата за укрепването на връзките между партията - от Централният Комитет до последната първична партийна организация - с всички трудещи се, които дадоха своя вот и доверието си на ККЕ и засилиха нашето влияние на изборите.

Партийните организации заедно със симпатизантите, с безпартийните поддръжниците и сътрудници на партията ще обсъдят констатациите и натрупания опит от предизборната кампания, както и методите и начините за по-добра организация на борбата, за по широкото сплотяване на народа за излизане от кризата в полза на народа.

2. В изборния резултат се отразява ярко народното недоволство срещу партиите „Нова Демокрация” и ПАСОК, които имат основната отговорност за антинародната правителственна политика и за еднопосочната ориентировка на страната към ЕС. Въпреки това обаче цялостният изборен резултат не означава промяна на антинародния политически баланс на политическите сили нито „нова политическа сцена” в полза на народа.

Въпреки че голяма част от гласоподавателите на СИРИЗА вложиха в своя вот желанието си за една ляво ориентирана промяна, първото място, което спечели тази партия, в никакъв случай не изразява засилването на ляворадикалната, антикапиталистическа и антимонополистическа политика.

Изборният резултат, който даде първото място на СИРИЗА, и който е сравним с този от юни 2012г., се оформи под въздействието на желанието за непосредстенна правителсвенна промяна, за промяна на сегашната антинародна политика. Управленческата политика на СИРИЗА обаче съвсем не означава реално противопоставяне с настоящата антинародна, правителсвенна политика. СИРЗА нито иска, но нито и може да даде решения в полза на народа, намира се на отсрещния от него бряг.

Резултати от изборите, особено тези за Европейския Парламент, показват, че в започнлия през юни 2012г. курс на преформиране на буржоазната политическа сцена, се засилва тенденцията да се замени значително отслабената партия ПАСОК от тази на СИРИЗА. Едновременно с това се наблюдава мобилност на другите социалдемократически формации, като например „Маслиновото Дърво” - основна изборна форма на ПАСОК на тези избори, в която се сплотиха някои сили от този сектор, но получи много по-малко гласове, отколкото през юни 2012 година. Значително е намалял също така и резултатът на „Демократичната Левица” (ДИМАР). В същото време от тази ситуация се възползва една нова формация под името „Река”, която се появи под неясни и двусмислени лозунги и позиции.

Въпреки че е налице една положителна тенденция за сплотяване около ККЕ, особено на нови гласоподаватели, цялостните резултати не представляват значителна промяня в насока на освобождаването на трудещите се и на на родните сили от влиянието и манипулациите на политическите партии които подкрепят ЕС и интересите на буржоазията и на монополите.

Най-крайният израз на това несъответствие е високият процент на „Златна Зора”. Като цяло, налице е намаление на степента на народното осъзнаване, имаме тенденциа за по-голяма консервативност.

Управляващата класа и нейната политическа система все още има значителни резерви, за да променят политическата си апарат. Това се вижда от резултатите от гласуването, но и от програмите както на СИРИЗА, така и на „Маслиновото Дърво” и на „Реката”.

Като цяло партията в следващото време трябва да наблюдава продължаващата тенденция за преформиране на политическата система и за създаването на нови бариери в радикализацията на хората.

3. Трябва да се укрепи още повече в недрата на работническата класа, на младежта и в народното движението линията на разрив и на контраатака срещу капиталистическия път на развитие, срещу ЕС и политиката която поддържат този път на развитие, чрез покорното приспособленчество и пасивното очакване на нещо по-добро.

Това е така, защото независимо от политическите процеси и от това как ще се оформят отношенията между партиите в ЕС подкрепящи буржоазното управление, на следващия ден ще бъдат налице, насочени срещу народите, постоянните евросъюзнически меморандуми. Ще бъде налице и основната цел на капиталистите за повишаване на конкурентоспособноста, за преодоляване на последствията от кризата и подем на капитала на гърба на трудещите се, цели които ще доведат до по-нататъшно влошаване на състоянието на народите. Те не могат да решат наболелите проблеми на хората, като е безработицата.

Ясно е, че както правителството, така и основната опозиционна партия СИРИЗА, но и другите политически сили поддържат тази антинароден и варварски път на развитие, въпреки че те се опитват да го скрият: от една страна правителствените партии – „Нова Демокрация” и ПАСОК с лъжливи обещания за инвестиции и подем на икономиката, които ужким ще подобрят положението на хората, и от друга страна СИРИЗА, който разпространяване илюзията, че ще успее да промени Европейския Съюз.

4. Нацистка „Златна Зора” (ЗЗ) продължава да има висок процент на влияние. В последно време, наред с другите фактори, които увеличават процента на ЗЗ и за които многократно говори, изтъква и подчертава ККЕ, трябва да се добави и позицията на други политически сили в страната срещу избирателите на ЗЗ, които се третират като изборна клиентела. Но едно нещо е да се изолират ЗЗ с цел да загуби народни гласове, и съвсем друго е опортюнистичната и опасна тактика на другите партии, които насаждат и култивират логиката за търпимост и чувството за невинност към този фашистки феномен, с цел да спечелят гласовете на ЗЗ.

ККЕ се обвързва да предприеме повече инициативи в рамките на народното и работническото движение, по работните места, в народните квартали, между младите хора, за да разкрие подкрепата която ЗЗ има от прикритите но и от явните механизми на капиталистическата система, от части на буржуазната класа и от самата политиката на ЕС.

5. Като цяло резултатите от изборите в другите страни на ЕС, са отрицателни за народите. Акцентираме върху нуждата да се реорганизира и да се укрепи международното комунистическо движение, комунистическите партии и масовите народни движения в насоката на разрив и за свалянето на властта на капитала и монополите.

Явното народно недоволство от ЕС, несъгласието с неговите политики и институции, се изрази масово чрез намаленото участие в изборите в много държави – членки. Това е резултат от дългогодишния отрицателен опит на народите в ЕС, който обаче вместо да вземе антимонополистична и антикаписталистическа насока, попада в капана поставен от различни консервативни и реакционни партии, от националистически, расистки и фашистки сили и организации, от така наречения „евроскептицизъм”, които обслужва стремежите на някои части от буржоазната класа.

Те се стремят да постигнат преразглеждане и реорганизация на еврозоната и на ЕС, дори и с изключването на някои страни - членки, с единсвенна цел да реализират своите собствени интереси и да повишат собственната си конкурентоспособност. Тези сили не оспорват антинародната политикана Съюза, нито са против засилването на капиталистическата експлоатация. Те също така са и за участието на страните от ЕС в разни империалистически съюзи. Следователно, те не представляват алтернативно предложение и изход за народите на Европа.

Отговорност за тази ситуация носят и партиите, които са в състава на тъй наречената „Партия на Европейските Леви” (ПЕЛ). В ПЕЛ членува гръцката партия СИРИЗА, но и някои Комунистически Партии, които обаче са се отказали от борбата срещу ЕС, от борбата за свалянето на властта на капиталистите. Тези партии, чрез политиката си на разкрасяване на ЕС, чрез линията си на компромис, чрез участието си в антинародни, реакционни правителствата, навреждат на работническото движение в своите страни, водят го към поражения, оставят трудовите хора в тези страни под откритото влиянието на популистки, реакционни и фашистки партии и сили.

6. Веднага след изборите започна да се култивира и изостря политическата конфронтация между политическите сили с цел да се всее в трудещите един измамен и несъществен въпрос за това “кое правителството би могло по-добре да преговаря с кредиторите”, винги обаче в рамките на ЕС и на капиталистическия път на развитие. Народът не трябва да попадне в този капан, не трябва да се примири да бъде изнуден с теории за “по-малкото ужким зло”, защото така ще се укрепи съществуващият днес антинароден баланс на силите.

ККЕ ще положи по-интензивни усилия и инициативи си за преодоляване на неотложните проблеми, пред които е изправен народът, в насоката в която се борим през последните години, с конкретни предложения за подобряване на живота на народните семейства, на безработни хора и т.н. Умножаваме нашите усилия за реорганизация на работническото и цялостното народното движение за изграждането на Съюза на Народните Сили, за засилване на антикапиталистическата и антимонополистическата насока на борбата и за обединяването на все повече и повече народни борци.

С избраните от партията евродепутати, кметове, регионални депутати и общински съветници, ще се борим за да разкриваме пред народа антинародните мерки и сценарии, които се разработват както в Европейския Парламент, така и в регионалните и общинските съвети. Ще се борим срещу плановете на ЕС, но и срещу правителствата, местните и регионалните институции, които го поддържат .

ККЕ ще положи нови усилия, за да се спечели по-голяма почва солидарността, общата борба на народите срещу войните, които се подготвят и се провеждат от ЕС, от НАТО и Съединените щати срещу народите, особено днес когато са на дневен ред нови и много опасни перспективи в нашия регион - от Тракия и Кипър, до Сирия и Украйна. Ще засилим борбата за социализъм, който единственно може да освободи трудещите се и народите от експлоатацията и потисничеството.

ККЕ е единствената партия, която дава перспективата за да се освободи страната и народът от вълчия съюз на монополите и от оковите на всички дългове, за събаряне на власта на тези, които си присвояват натрупаните богатства, произведени от труда на работниците.

Народ свободен и суверенен, способен да наложи своята работническа и народна власт, е този народ който може да вземе в ръцете си богатствата които сътворява с труда си, за да ги направи всенародна собственност, за да осигури своето благоденствие, благодествието на децата си. Тогава само може да стане реалност централизираното планиране на икономиката в полза на народа. Тогава само могат отношенията между страните и народите да се развиват основани на взаиния инерес.