Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

За реакционния преврат в Украйна

Съвместно Заявление
на комунистическите и работническите партии за последните събития в Украйна
(предложение на Комунистическата партия на Гърция и Германската комунистическа партия)

Неотдавнаните драматични събития в Украйна, – те не са «победа на демокрацията», а камо ли на «революционери», както твърдят средствата за масова информация на САЩ и ЕС, а опасно развитие, на първо място за самия народ на Украйна.
С помощта на ЕС и САЩ на политическата «повърхност» изплуваха реакционни политически сили, идеологически потомци на нацистите, които освен разрушаването на офисите на своите опоненти, възнамеряват да започнат политическо преследване срещу тях и да забранят политически партии. Преди всичко, те подготвят мерки, насочени срещу комунистите, а също и расистко законодателство срещу рускоезичното население, каквото законодателство през последните 20 години съществува в страните на «европейска» Прибалтика, при очевидната подкрепа на ЕС.
Ние. Комунистическите и работническите партии, подписали това съвместно заявление:
- Изразяваме нашето съчувствие и солидарност с комунистите на Украйна, на първо място с онези, които излязоха на улиците, за да защитят паметниците на Ленин и другите съветски и антифашистки паметници, които бяха на «прицел» на идеологическата «метла» на историята, която се стараят да прокарат национал-фашистките бандити.
- Осъждаме САЩ и ЕС, които влязоха в открита намеса във вътрешните работи на Украйна, и непосредствено помагат на въоръжените фашистки групи, поддържайки идеите за исторически реваншизъм за преразглеждане на резултатите от Втората световна война, превръщайки антикомунизма в тяхна официална политика, като, например, подкрепа за фашизма и фашистките групи, тяхната престъпна идеология и действия, поощряване на плана за разкол на украинския народ, и планираното преследване на рускоезичното население на Украйна.
- Отбелязваме опасните позиции на опортюнистичните сили, разпространяващи илюзиите за това, че може да има друг «по-добър» ЕС, «друго по-добро споразумение за асоцииране на ЕС с Украйна». ЕС, както и всеки капиталистически междудържавен съюз, е вълчи съюз, по своята природа дълбоко реакционен, и не може да бъде в полза на народите. Той действа и ще действа срещу правата на трудещите се и на народите.
- Отбелязваме, че събитията в Украйна, свързани с дейността на ЕС и САЩ, са резултат от жестоката конкуренция на тези сили с Русия за контрол над пазарите, над източниците на суровини и транспортната мрежа на страната. Народът на Украйна, както и всички народи на Европа, нямата никаква изгода от избора на един или друг империалист, на един или друг вълчи съюз.
- Интересите на работническата класа и народните слоеве на Украйна изискват предотвратяване на «капаните» на националистическите, на разделящите дилеми, основани на етнически, езикови, религиозни особености, и извеждане на общите класови интереси – за откриване на пътя на класовата борба, за своите права и за социализъм. Социализмът си остава навременен и актуален както никога. Това е перспективата срещу всеки капиталистически междудържавен съюз, за да постави началото на нов път за икономиката и обществото, които ще работят не на основата на печалбата, а на основата на нуждите на трудещите се.

 1. Communist Party of Albania
 2. Algerian Party for Democracy and Socialism
 3. Party of Labour of Austria
 4. Democratic Progressive Tribune, Bahrain
 5. Workers’ Party of Bangladesh
 6. Brazilian Communist Party
 7. Union of Communists in Bulgaria
 8. Communist Party of Bulgaria
 9. Party of Bulgarian Communists
 10. Communist Party of Canada
 11. Socialist Workers' Party of Croatia
 12. Communist Party in Denmark
 13. Communist Party of Denmark
 14. Danish Communist Party
 15. Communist Workers Party- for Peace and Socialism, Finland
 16. Pole of Communist Revival in France
 17. Union of Revolutionary Communists of France
 18. German Communist Party
 19. Unified Communist Party of Georgia
 20. Communist Party of Greece
 21. Communist Party of Ireland
 22. Workers Party of Ireland
 23. Communist Party of Italy
 24. Jordanian Communist Party
 25. Communist Party of Malta
 26. Communist Party of Mexico
 27. Popular Socialist Party - National Political Association, Mexico
 28. People’s Resistance Moldova
 29. New Communist Party of the Netherlands
 30. Communist Party of Norway
 31. Communist Party of Pakistan
 32. Philippine Communist Party (PKP-1930)
 33. Communist Party of Poland
 34. Communist Party of the Russian Federation
 35. Communist Workers’ Party of Russia
 36. Communists of Serbia
 37. Communist Party of Slovakia
 38. Communist Party of the Soviet Union
 39. Communist Party of Sri Lanka
 40. New Communist Party of Yugoslavia
 41. Communist Party of the Peoples of Spain
 42. Sudanese Communist Party
 43. Communist Party of Sweden
 44. Communist Party, Sweden
 45. Syrian Communist Party
 46. Communist Party of Turkey
 47. Union of Communists of Ukraine
 48. Communist Party of Venezuela