Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Фестивалът на Комунистическата Младеж на Гърция (KNE)тази година ще бъде посветен на 100 годишнината от Великата ОктомврийскаРеволюция

На 24 юни започнаха от град Пирея изявите на 43-яФестивал на KNE и на нейното списание "Водач", който е най-големото политическо и културно събитие в Гърция.

Както подчерта в речта си на Никос Амбатиелос, секретар на Централния Съвет на KNE:

„От тук от Пирея, където нашата партия преди 99 години направисвоите първи стъпки, и където беше основана като „рожба на една закономерна необходимост“, като зрял плод на историческия процес, който беше ускорен от Великата Октомврийска Социалистическа Революция, както лесно може да се разбере нашият Фестивал тази година не би могъл да не бъде посветен на това толкова важно събитие на 20-ия бек, на революцията през 1917 г. в Русия, която помете експлоатацията на човек от човека, която разтърси основите на световния ред и продължаваи до ден днешен да осветява бъдещетона човечеството.

Напълно справедливо ще я почетат работниците и младежтаот цял свят, съвсем оправдано ще бъде почетена тази година и в Гърция, както и заслужава. С големи политически - културни събития, с издания, които сме започнали вече да разпространявме, с разнообразни други дейности. Най- вече обаче се умножавайки и укрепвайки нашите усилия, като ККЕ и KNE, за разпространението на историческата актуалност и необходимост за борба срещу варварската капиталистическа система, за борбата за изграждането на социалистическото - комунистическото общество, обществото без експлоатация на човек от човека. Именно за тази многостранна подготовка на работническата класа за тази велика цел предприемаме всички необходими мерки."

 

 26.06.2017