Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Резолюция на Централния Комитет на КПГ за резултатите от изборите за европарламент от 9 юни 2024 г

1. Централният Комитет на Комунистическата Партия на Гърция (КПГ) приветства хилядите трудещите се, хората от народните слоеве, младежите и жените които със своя глас подкрепиха КПГ. Приветства всички които я съпътствуваха в тази важна изборна битка. По-специално отправяме другарски поздрав към членовете и ръководните кадрина КПГ и Комунистическата Младеж на Гърция (КМГ), на нашите последователи и поддържници, всички които участваха и подкрепиха изборните листи на компартията, давайки упорита и безуморна борба през цялото това време.

КПГ с изборен процент 9,25% регистрира нов значителен ръст в процентите сив сравнение с парламентарните избори през май (7,2%) и юни (7,69%) 2023 г., както и всравнение с европейските избори през 2019 г. (5,35%).

Потвърждават се положителните процеси, които текат от доста време и които се изразиха кактонапоследните парламентарни избори така и сега.

Стабилизира се и се засилва тенденциятакоято оспорва и отхвърля господстващата политика, прилагана днес от правителството на Нова Демокрация (НД), политикатана Европейския Съюз. Тазитенденция се изразява и чрез повишаването на подръжката към КПГ ина нейния престиж, чрез отцепването на работническиинароднимаси от буржоазните партии, които въпреки отделните си разногласия и съперничеството за управлението се движат в една и съща обща политическа линия срещу народните интереси, заразвитието на капиталистическата рентабилност, по линията на САЩ, НАТО и ЕС.

KПГима особено повишени резултати в столичния регион на Атика, където отново е трета сила, а в редица общини с преобладаващоработническо и народнонаселение е дори втора сила. Значително нарастване се регистрира и в редица други големи градските центрове на страната. Основно това засилване бе изразено в промишлените зони,там където в предшестващия периодсе проведоха големи работнически борби, като например в района на големия металургически заводЛАРКО, но също така и в райони с голяма активизация на земеделските труженици, в райони, където лозунгът на компартията „само народът може да спасинарода“ беше приложен на практика срещу катастрофалните последици от политиката направителствата и на ЕС, както са Северна Евия, Тесалия и другаде. Изборното засилване на КПГсе дължи също така и на нейнитенеуморни усилия за разкриване на причините,за да не мине в забвение, престъплението което причини железопътната катастрофа - престъпление с десетки жертви в Темпи, в централна Гърция.

Всичко това потвърждава здравитевръзките на KПГ с народните маси, които дадоха своя глас за нея и преди една година - много от тях дори за пръв път, особено трудовите хора и младежта - и доказва, че гласуването за KПГ изразява стабилните връзки, формирани и изпитани във важнитепредшествали борби, в нашето непрекъснато и непреривно усилие за пряк контакт, диалог и дискусия с народа, под различни форми по трудовите местата и по местоживеене.

Разбира се, политическатο съотношение на силите остава все още отрицателно за народа, но днес е на лице една значителна сила, KПГ, която може от утре, пред предстоящите трудности да допринесе за организирането на работническо-народната борбата, за контраатаката иза събарянето на господстващата система.

 

2.Безспорен е фактът, че гласуването за KПГ е избор, който няма нищо общо с гласуването за която и да е друга партия, тъй като това е избор срещубуржоазната система и ЕС, това е избор който трябва да преодолее много пречки и препятствия. Този избор трябва да преодолее логиката нат.н.“еднопосочен избор”относно членството в ЕС и търсенето на алтернативи в рамките на системата, избор който се предлага от всички други партии.

Това е избор който трябваше да преодолее натиска и изнудването от страна на работодателите (напр. явни намеси и натиск към в трудещите се с искане да гласуват за партиите поддържащи ЕС). Трябваше да преодолее и дезориентацията относно връзката между правителствената политика на Нова Демокрация и тази на Европейския съюз и следователнотова, каква перспектива се решаваше на тези избори. Голяма пречка бе и логиката на “възлагане”и на търсене на спасители за разрешение на назрелите проблеми, докато ние вярваме и проповядваме, че KПГ заедно с народа и работническото движение могат да отворят нови пътища за радикални промени в икономическо-социалната и политическатасистема, за премахване на класовата експлоатация, за Гърция и Европа на социализма.

В тази насока нашата партия даде тази важна битка на тези европейските избори.

Този положителен изборен резултат, регистриран от КПГ, беше постигнат в условиятаи на безпрецедентна пропаганда и дезориентация, подхранвана от конфронтацията между другите партии. Вместо да се обсъждат критичните въпроси на атаката срещу народните доходи, скъпотията и ниските заплати, новата вълна на комерсиализация и приватизация на здравеопазванетои образованието, престъпното участие на страната ни в две империалистически войни, въпросисвързани пряко с политиката на ЕС, която всички останали партии приемат, предизборната конфронтация неслучайно придоби изроден характери се фокусира върху личните имущества и богатствата на единия или другия политически лидер.Другите партии и разбира се различни центрове на естаблишмънта (напр. Намесата на Асоциацията на гръцките индустриалци) се стремяха да не се превърнат назрелите народни проблемив критерий за изборния глас, т.е. да не влезе в епицентъра политиката на ЕС и капитала,а да се формират фълшиви разделителни линии на базата на второстепенни въпроси.

Положителният резултат за компартията бе постигнат в условията на системна намеса от медийте и други системни механизми за да се скрие динамиката и възможностите за нейното засилване, да се дискредитира гласуването за нея с постоянния въпрос „защо някой трябва да гласува за КПГ, която е против ЕС?“. Това са същите центрове, които след изборите и след като целта им се провали, сега се опитват да дискредитират и омаловажат изборния успех на компартията.

Буржоазната система, въпреки трудностите си, все още разполага с мощни механизми и средства за улавяне и манипулиране на народното недоволство.

Такъв е лозунгът на партията Нова Демокрация за т.н. „стабилност“, такава еи изфабрикуваната, безсмислена кавга между буржоазните партии, която обаче има връзка със следващите парламентарни избори. НД иска да постигне приемстевнност на политиката си за следващите избори и да усигори трети мандат през 2027 г., докато социалдемократическите партии СИРИЗА и ПАСОК също претендендиратза първа роля през 2027 г..

 

Тази конфронтация доказва, че буржоазните партии гледат на народа като на пасивен избирател-гласоподавател, само за поддръжката или смяната на правителствата, ограничавайки неговото недоволството веднъж към една друг път към друга партия, но винаги съсстабилна подкрепа на такива правителства, които прилагат една и същаантинародна политика, с малки -по точките - различия, простоподмяна на правителствата, а не курс за свалянето на системата.За разлика нашата,единстевнна сред всички останали партии, позиция гледа на народа като решаващ фактор за сблъсък и пресичане на атаката, за спечелването на някои, дори и малки в тази ситуация, завоевания, които да станат трамплин за новата фаза на контраатака, за тоталното сваляне на същвествуващата система. Ето защо KПГпредлага настойчивонеобходимостта за нейното укрепване, там където са центровете които вземат решенията, но за засилване на борбата там където има възможност за обрат и сваляне на антинародните политики.

 

3.Ниската изборна активност, изразява значителна част от протеста срещу правителството на НД, както и компрометациятакакто на буржоазната политическа система така и на нейните партии, на ЕС и неговите институции, като е Европейският парламент. Недоволството на народа изразява инеговия нов опит, натрупан от народнитемаси, но е свързано също така и с ролята на KПГ и други челни сили в Европа, които водят до положителни процеси, както например са големите борби на трудещите се и народите в много европейски страни през последните години.

Назряла е нуждата от по-нататъшна и по- мдълбока координация на общоевропейско ниво, от общи действия и солидарност, за да се формира войнстенно работническо и народно движение срещу общия класов и политически враг, с антикапиталистическо-антимонополистическо направление.

Смятаме, че предизборната конфронтация с изроденитехарактиристики, далеч от критичните проблеми и най-вече от причините и перспективите за тяхното разрешаване, засили отвращението на хората за участието им в изборния процес.В това отношение тази нагласа, която очевидно не аплодираме, има политически характеристики, независимо дали е изразена по начин, който може да бъде погрешно тълкуван, уловен, манипулиран и асимилиран от системата.

Следователно това, което се изисква, е този протест, особено на младите хора, да се изрази чрез активно участие в народното движение, в организираната борба, да придобие радикални характеристики, да се срещне с революционната политика и дейност на KПГ.

Интересът на буржоазните силикъм ниската изборна активност е лицемерен, в същия момент когато всички те правят всичко възможно за да оклеветят участието на работническите и народните маси в борбите и в масовите процеси на народното движението, когато чрез законодателството се стремят да ограничат всяка синдикална и масова дейност.

Във всеки случай KПГ не подценява този феномен и ще проучи подробно, по региони, как това течение се отрази на поведението и на избирателите и на партята.

 

4.Веднага след изборите в редиците на господстващата буржоазна класазапочнаха дебатите за т.н. "политическата асиметрия" на политическата система. Партийните ръководства на буржоазните партии може да се борят помежду си, но буржоазната класа, капиталът, бизнес групите са заинтересовани преди всичко от осигуряването на стабилна двупартийна-биполярнасистема, която народът ни, но и европейските народи, трагично са изпитали на гърбаси през последните години.

В Гърция това беше изиграно многократнои в различни варианти,с подмяната на НДсПАСОК преди, но и на НД-ПАСОК със СИРИЗА-АНЕЛ в последствие.

Нова Демокрация, която претърпя значителен спад в проценти и гласове си, спадайки до 28,31%, изопачава и фалшифицира вота на народа и се стреми да тълкува неодобрението на  към нейната политика като послание за уж по-бързо прилагане на „антинародните реформи“. Тя се опитва да представи чернотокато бяло и да използва изборния си резултат за да подкрепи „необходимостта от ускоряване на реформите, които укрепват конкурентоспособността на гръцката икономика“.

Всъщност се случва точно обратното.

Народът изрази своето недоволство и осъди цялостно политиката на правителството именнона базата на тези "реформи". Например данъчната система, която смазва народните слоеве, енергийната политика на много скъпия т.н.„зелен преход“, комерсиализацията на здравеопазването и приватизацията на образованието, прилагането на Общата Селскостопанска Политика на ЕС, въвличането на страната ни в империалистическите войни и пр.

Това трябва да се изрази много по-масово и организирано, с народната контраатакаи с развитието на работническата и масовата борба на народа.

Истинското неодобрение и осъждане на правителството на Нова Демокрация не трябва, в никакъв случай,  да улесни пренареждането на изпитаните буржоазни сили, които се опитват да подхранят самозаблуди за уж някакво "пронародно" управление от страна на ЕС и системата.

Социалдемократическата партия СИРИЗА, която зае второ място с изборен процент 14,92%, също отбеляза значителен спад в процентиъе и гласовете си спрямо парламентарните избори през 2023 г., както и на европейските избори през 2019 г., факт който доказва, че значителна част от работниците и народа не вярват че тази сила може да даде отговор на антинародната политика на сегашното правителството, тъй като стратегическото и сближаване с НДбеше асно проявено през последните години. От своя страна другата социалдемократическа партия, ПАСОК, не успя да се класира на второ място, както си беше поставила за цел, оставайки на трето място с процент 12,79%. Но сме сигурни, че ще стане опит да се намерят нови „спасители“ и да бъде възстановена и добре замаскированапорочната социалдемокрация, използвайки такива силите като СИРИЗА и ПАСОК. Така или иначе, правителството на НД управлява с подкрепата, предлагана му от консенсусната опозиция и на СИРИЗА и на ПАСОК по всички критични въпроси, чрез единно им гласуване както в националния така и европейския парламент. Това, именно,се случи итогава когато партията НД подкрепи политиката на правителствата на ПАСОК и на СИРИЗА,когато трябваше да бъдат гласувани антинародните меморандуми с ЕС.

Дискусията за т.н. "поражение на левицата" или на "лявоцентристкия сектор" в Гърция и в Европа по същество крие най-съществения въпрос, че в действителност това, което претърпя поражение, е възможността на тези сили да манипулират и интегрират работническите маси с употребата на "леви лозунги“, но винаги по линията на ЕС, на капиталистическата експлоатация, на НАТО и империалистическите войни.

 

5.Резултатите от европейските избори в различните европейски страни отразяват до известна степен и недоволството на широките работнически и народни масиот политиката на ЕС. Те са в продължение на масовитепротесни акциипрез предишния период и се изразявати чрез отхвърлянето на тези правителства и партии, напр. в Германия, Франция и др., които ръководят прилагането на антинародната стратегическалиния на ЕС, както например подкрепата на империалистическата война в Украйна и съперничеството с Русия или политиката на т.нар. “зелен преход“, последствията от който плащат много скъпо европейските народи.

Разбира се, изисква се този протест да придобие радикални характеристики и да не бъде ограничен и увлечен в антагонизмите между различните части на капитала и буржоазните политически сили. Особенно в тозипериод, когато ЕС показва все повече своя реакционен характер, позицията на така наречените "леви" партии, като хвалители на ЕС, оставя работническите и народните маси изложени на лъжливата „антисистемна“ и „анти-евросъюзна“ риторика на крайнодесните и националистически формации и сили.

Все по-спешна е необходимостаза реорганизация на работническото и комунистическото движение в Европа и по света, укрепването на интернационалнатаму солидарност.

 

6.Въз основа на изборния процент на крайнидясната партията “Гръцко Решение” на Велопулос (9,3%) и повишените проценти регистрирани отдруги крайнодесни сили, се засилват дебатите за необходимостта от общ отговор в името на “демокрацията, либерализма, ценностите и прогреса на ЕС“.

Така наречените крайнодесни сили обаче са партии на капитала и системата.Те действат като канали за поглъщане на народното недоволство, носейки в много случаи „антисистемно“ наметало, използвайки реакционната политика на управляващите либерални и социалдемократически партии, които обаче се самопредставят като „прогресивни“.Тези крайнодесни сили също така се представят с предизборни „анти-евросъюзни“ и уж „миролюбиви“ лозунги, критикуват определени аспекти на ЕС, като е да речем последната ревизия на Общата Селскостопанска Политика или аспекти на “Пакта за стабилност”, прикривайки по този начин че ЕС е съюз на монополите, който се интересува за интересите на своите монополите в конкуренцията имс чуждите монополи. В същото време тези сили са удобно „плашило“, което се използва от т. нар.дясноцентристки сили или от социалдемокрацията, за да представят собствената си реакционна политика като „демократична“ и „прогресивна“. Преговорите, които са тръгнали и ще се активизират в следващите дни, за сформирането на мнозинство в новите институции на ЕС, включват и такива сили, които иначе са уж“прогонвани” като нещо зло.

Доказано е на практика, че когато тези крайнодесни сили попадат на държавни постове, винаги забравят големите си „антисистемни“ слова. Типичен е случаят с Мелони, която беше представена като "голяма опасност за ЕС", а сега г-жа Фон дер Лайен я хвали и се надява много на нейната подкрепа, след като тя, от поста на министърпредседатлка на Италия, изпълни решително всички решения и политики на ЕС и НАТО.Тези сили се подхранват от официалната политика и идеологията на ЕС, от антикомунизма и теорията за "двете крайности", от подкрепата на ЕС към фашистки сили, като напр. “Азов” в Украйна, от цялостното реакционизиране на политическата система.

Най-важното е, че особено днес, когато безисходиците на системата се засилват, когато се засилва антагонизмът - в рамките на ЕС включително - и Евросъюзът преминава в условия на "военна икономика" за да се справи с задаващата се нова икономическа криза, процес в който водещиса социалдемократическите и "либералните" буржоазни сили, е съвсем очаквано да се засилват такива фашистки и националистически сили, които историята е показала, че са ценна опора на капиталистическата власт в трудните моменти.В тези условия всички компромиси ще бъдат временни и конфликтите и сблъсъцитеще се завръщат рязко и постоянно, създавайки трусове в стабилността на империалистическия съюз, откривайки нови възможности за борба на работническите сили.

Както е доказала историята, преграда на засилването на крайнодесните сили може да постави само нарастващо работническо и народно движение, класовата борба, която ще е насочена към самите причини които пораждат това реакционно политическо течение, срещу ЕС, империалистическите антагонизми и капиталистическата система. Този именно опит и извод произтича от дейноста и засилванетои на KПГ.

 

7.KПГ има конкретни критерии, по които преценява своето политическо влияние и във всеки конкретенпериод своя изборен резултат. В протежението на своето съществуванеKПГ винаги е оценявала по съчетани критерии, а не изключително на базата наконкретния вот в един даден момент, т.е. по изключително парламентарни критерии и само. В крайна сметка политизирането и радикализиранетона масите в антикапиталистическа насока няма да стане в резултат от поредица изборни битки, а от цялостния процес на реорганизация на работническото движение и формирането на социалния съюз на работническата класа и нейните съюзници.

Изборите наистина са една важна политическа битка, но резултатите не се определя основно от това което партиите казват или обещават, а от много по-широка мрежа от фактори, както например са интересите на управляващата буржоазна класа, на нейните партии, които, независимо от конкуренцията помежду си, се движат в една и същапосока, както и вкрайна сметка от идеологическите, политически и репресивни механизми на държавата и на самия ЕС.

На тези избори бяха потвърдени опасенията на KПГ относно използването на гласуването по пощата и за промяна дори на изборния резултат, както беше доказано от сериозните проблеми възникналипри преброяването.

Два различни свята се намират един срещу друг.

KПГ е на противоположната сила на всички останали партии, но тя не е сама. KПГ е заедно с мнозинството нанарода, с хората които страдат, независимо от това за кого в крайна сметка гласуват. Ролята и влиянието на KПГ винаги е значително много по-голямо от съответните й изборни проценти. Именно затова нейното изборно укрепване води до многократно засилване на народната борб, с много по-голяма ефективност в конкретните обстоятелства.

 

8.Решаващ сега е следващият ден.

KПГ ще положи своята изборна сила, дадена й от народа, за да укрепи своя глас там, където се вземат антинародните решения, като например в Европейския парламент, но най-вече за организиране на работническата и народната борба.От утре ангажиментите към ЕС, окървавените първични излишъци, предпоставките на Фонда за възстановяване, двете империалистически войни, в които страната ни е много дълбоко въвлечена, ще бъдат тук. Ще се добавят и ще нарастнат и тежестите от увеличаването на военните разходи, които ще бъдат натоварени върху народите на Европа, тъй като целта на системата, за да се преодолее идващата нова икономическа капиталистическа криза, е да се трансформира европейската икономика във „военна икономика“ , за укрепването на военната промишленост и на въоръженията, за ескалация на войната.

Позицията на KПГ няма нищо общо с логиката на другите опозиционни партии, като напр. тазикоято предлага СИРИЗА, че сега е уж „последният шанс да се ограничи правителството на Мицотакис, защото следващите избори са след три години“. Народът от утреоще може и трябва да се противопостави и да ограничи антинародните политики на правителството на НД и на ЕС, с борбата си дадемаскирапозицията на удобната опозиция, която даваалиби на правителствотои му подава ръка за помощ по стратегическите въпроси, интересувайки се само за заемане на правителственитекресла след три години.

 

КПГ е налице и ще се бори:

-        За продължаването и задълбочаването на започналата реорганизация на работническото и народно движение, за промяна на съотношенията в ръководсвата на първичните и второстепенните синдикални организации и съюзи в полза на класовите сили.

-        За да води битките за разкриване и предотвратяване на антинародните директиви и насоки както в Европейския парламент така и в Националния парламент, там където се оформят и се вземат решенията, които влияят на живота ни. Преди всичко ще е начело на борбата, там където тези решения се отменят на практика, в живота.

-        За да се засили борбата срещу ескалацията на империалистическата война, борбата за излизане на страната ни от нея.

-        За да се засили координацията на борбата на работническата класа стази на селскостпанските труженици, на самозаетите, на интелигенцията, на младежта и жените във всички страни на ЕС, където народите ще продължат да са по улиците срещу Евросъюза на войните, на монополите, на корупционните лобита, на експлоатацията, за да се отвори перспективата във всяка страна и в цяла Европа за една друга Европа на народите и на социализма.

 

Европейският съюз не е толкова всемогъщ, колкото изглежда.

Народитеса длъжни и трябва да бъдат бдителни, да повярват в своите сили. KПГ ще вдигне тази отговорност в нашата страна, но в същото време ще допринесе и за реорганизацията на европейското и международно комунистическо и работническо движение.

Нашето предложение е реалистично.

Защото за едрия капитал, за ръководството на Европейската комисия и партиите им, подкрепящи Евросъюза, е реалистичноедно, но за гръцкия народ, за всички народи на Европа е реалистично нещо съвсем друго.

Гръцкият народ, всички народи на Европа все още не са казали последната си дума.

 

Централен Комитет на КПГ

11 Юни 2024 г.