Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Укрепването на позициите на Комунистическата Партия на Гърция (КПГ) на парламентарните избори, на които получи 7,23% и 425 000 гласа, и избра 26 депутати, е положителна нота в отрицателното съотношение на силите

След обработка на 99,7% от бюлетините на изборите, проведени на 21 май 2023 г., Комунистическата Партия на Гърция (KПГ) подобри резултата си с два процента, като спечели 7,23% или 425 795 гласа (126 хиляди повече от изборите през 2019г.) и избра 26 депутати (+11 депутати в повече).

Според резултатите от изборите дясната партия Нова Демокрация запази лидерството си с 40,79% от гласовете, докато новите социалдемократически партии СИРИЗА и МЕРА25 претърпяха съкрушителна загуба – първата получи 20,07% от гласовете, а втората 2,62% и не успя да преодолее бариерата от 3% за да избере депутати. По-старата социалдемократическа партия ПАСОК затвърди позициите си, получавайки 11,46% от гласовете, докато националистическата партия "Гръцко Решение" спечели 4,45% от гласовете.

На изборите значително се укрепиха позициите на KПГ в големите градове на страната, в работническите квартали на Атина, Пирея и другаде, където тя получи почти 10% от гласовете, а на места дори и повече от 10%.

Броят на гласовете, подадени за KПГ на национално ниво, се е увеличи с 42% в сравнение с 2019г., а увеличение на гласовете се отбеляза в 12те от 13те региона на страната. Също така КПГ спечели повече от 10% от гласовете, подадени в избирателните центрове в чужбина. Особенно на остров Икария, който в миналото е бил място на заточение на много комунисти, КПГ спечели първо място и най-високия си процент, 35% от гласовете.

Управляващата партия Нова Демокрация, която спечели 146 места (от общо 300 в гръцкия парламент), реши да не сформира коалиционно правителство, за да успее на следващите избори (на 25/06/2023г.) да си осигури абсолютно парламентарно мнозинство. В резултат на това страната върви към нови парламентарни избори. Тези избори ще се проведат в съответствие с новия избирателен закон, който дава на първата партия бонус от поне 40 места в парламента, независимо от резултатите на другите партии, което й позволява сама да състави правителство.

Става ясно, че за да запази избраните на 21 май 26 депутати, КПГ трябва да подобри резултата си на новите избори.

На 22 май се проведе заседание на Централния комитет на КПГ, което оцени резултатитеза партията на изборите като „положителна стъпка в общо отрицателнотосъотношение на силите“ и постави за цел засилване на политическата борба на партията, която трябва да се засили още повече след новите избори. В следващите дни ще представим превод на Изявлението на ЦК на КПГ.

Благодарим на десетки комунистически и работнически партии за тяхната подкрепа,както по време на предизборния период, така и за поздравленията пристигащи в централата на Централния комитет на KПГ след изборите.

Карта с резултатите на КПГ в общините на столицата Атина и региона на Аттика.

 

 

Изявление на Генералния Секретар на Централния Комитет на КПГ Димитрис Куцумбас след края на изборите

От името на Централния Комитет на KПГ поздравяваме хилядите трудещи се хора, младежите, които днес направиха тази стъпка и гласуваха за KПГ, в резултат на което беше отбелязано значително увеличение на нейния изборен резултат.Искаме да поздравим хилядите членове и партийните ръководители по места, членовете и ръководителите на Kомунистическата Mладеж на Гърция, които дадоха всичко най-добро от себе си, за да допринесат за постигането на изборния резултат.Този резултат е плод на натрупания опитот народните и работническите маси, участвали в предходнияпериод в развитието на борбата, в големите и малки протестни акции заедно с комунистите.

Особено искаме да поблагодарим на онези съратници, които учстваха в тази предизборна кампания заедно с нас, било като кандидат-депутати, било като обикновенни сподвижници, с личния си многостранен принос за укрепването на KПГ.

Новите и но и традиционните сили, обединени около нашата партия, сега могат да дадът нов тласък на народното контранастъпление, на масовата класова борба, за реорганизацията на работническото и профсъюзното движение като цяло, за насърчаването и сформирането на социалния съюз на народните сили срещу монополите, капитала и капитализма.

Нарастващото политическо влияние на KПГ, по-специално във важните градски и промишленни центрове на страната, в работническитете квартали на големите градове, в районите където е концентрирана по-голямата част от промишления и като цяло трудов потенциал, като например в Атика, е окуражаващ сигнал който отваря нов път към бъдещето.

Съотношението между буржоазните партии Нова Демокрация, СИРИЗА и ПАСОК, което се създаде в резултат на днешните избори, показва не само възможността за формиране на правителство, което да продължи антинародната политика, но и консенсуса и подкрепата от тези силите, които и като опозиция ще работят в интерес на едрия капитал и в ущърб на интересите на трудещите се в частния и държавния сектор, самонаетите, учените, селяните, пенсионерите и младежта.

Очевидно е това, което КПГ изтъква: въпреки отделните различия и конфронтацията между тях, те се сближават по основните стратегически въпроси, в основните направления. Но не само това. Партията СИРИЗА, както когато беше на власт, така и след това през тези четири години в опозиция, беше основен носител на отстъплението и консерватизмасред народните маси, който в крайна сметка доведе до доминиращата роля на Нова Демокрация. Така още от утре гръцкият народ и младежта ще бъдат изправени пред нова вълна от нападения, свързани с провеждането на новите задължения към Фонда за Възстановяване на икономиката, с поредно намаляване на заплатите и мерките за икономии, със строга фискална политика, с перспективата за нова финансовата криза, с опасното развитие на събитията в империалистическата война в Украйна и по-активното въвличане на Гърция в нея, както и негативните последици от уреждането на гръцко-турските отношения под шапката на НАТО. Новото антинародно правителство, което ще бъде съставено, ще приложи именно тези мерки. Никаква подкрепа към тази антинародна политика, никаква толерантност към нея, никакви компромиси!

KПГ ще бъде единствената надеждна опозиция за народа, както в рамките на парламента, така и извън него, в класовата и народна борба за защита на живота, доходите, всичките права на народа и младежта.

Плановете и сценариите за провеждане на повторни избори възникват не защото не може да се състави правителство, а защото искат да променят и ограбят народния глас чрез изнудващи дилеми, "отмъкване" на гласове и фалшиво парламентарно представителствона базата на новия избирателен закон. Следователно, необходимо е от днес да се подготвим за още по-голямо укрепване на КПГ, тъй като техният антинароден дневен ред е съвсем ясен. KПГ ще използва силата, дадена й от народа на изборите, както в парламента, така и в ежедневната народна борба, за да започне организирането на съпротивата и контранастъплениетоза свалянето на капиталистическата система. Депутатите на КПГ ще бъдат истинските опори за народните имтереси, те ще станат гласът на защитата и насърчаването на борбата както в парламента, така и извън него, навсякъде.

Продължаваме борбата със същата динамика, колкото и в предишния период.

АТИНА 21/05/2023г.

ПРЕССЛУЖБА НА ЦК НА КПГ