Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

„Трудещите се гърци и работниците емигранти рамо до рамо заедно срещу капитализма, които поражда кризи, войни и бежанци и емиграция“

Под този лозунг се проведоха двудневните мероприятия за тртудещите се гърци и за работниците емигранти, които за една поредна година бяха организирани от партийната организация на Комунистическата Партия на Гърция (КПГ) в района на Аттика (Атина), на 24 и 25 юни, в парка „ФИКС“ на улица Патися.

 

През тези два дни гърци, бежанци и емигранти работници обсъдиха заедно причините които пораждат проблемите им, но проведоха Разговори и за изхода от тях. Изход, който се намира в политическото предложение на КПГ, представено на централното слово от Луиза Разу, член на ПБ на ЦК на партията.

 

В художественната програма групи от много деца и юноши представиха песни и танци от своите родини и спечелиха аплодисментите на публиката. Много от емигрантските общности бяха издигнали свои павилиони, докато в детския кът деца от различни страни рисуваха заедно около същата маса.

 

Трагичния „поход“ на бежанците от военните полета беше представен от един потресаващ драматизиран хепенинг, с помощта на визуализирани изображения, рецитации и истински лични свидетелства, под заглавието „Никой не избира свободно да стане бежанец“. Заключението на хапенинга беше поставено от самата публика, в един глас под същия лозунг „Пред империализма никакво подчинение – единственната велика сила на света са народите!“.

 

 

27.06.2016